Terms of use1

Felhasználási feltételek     krumpliFace felhasználási feltételek

Üdvözöllek a krumpliFace oldalon. A krumpliFace a visteon.hu által üzemeltetett online társasági hálózati szolgáltatás. A krumpliFace (http://portal.visteon.hu/) a visteon.hu domain tulajdonos teljes körű tulajdona. A krumpliFace oldalra való regisztrációval, annak használatával és szolgáltatásainak felhasználásával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételekben szereplő krumpliFace vagy a továbbiakban mint szolgáltató, szolgáltatás a http://portal.visteon.hu/ weboldalra vonatkozik.

     A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A krumpliFace fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a krumpliFace -szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

     A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a http://portal.visteon.hu/ alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a krumpliFace-n történő megjelenítésre képes eszközöket is. A szolgáltatást a krumpliFace nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
  • Amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
  • A jelszó titokban tartásáért ön felel;
  • Megérti és elfogadja a tényt, miszerint ha nem vigyáz a belépési adataira, úgy a krumpliFace fiókját jogosulatlanul használhatja más személy;
  • Az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
  • Hozzájárul ahhoz, hogy a krumpliFace oldalon bizonyos információkat nyújt magáról;
  • Tudomásul veszi, hogy a téves, megtévesztő információk megadásával, helyesírási hibák ejtésével akár hátrányos helyzetbe is hozhatja saját magát;
  • Tudomásul veszi és elfogadja a tényt miszerint léteznek más borszínű, vallással, világnézettel, életvitellel, gondolkodással, véleménnyel rendelkező személyek, akik nem egyeznek meg a saját véleményével.
  • Tudomásul veszi, hogy léteznek szabad szájú személyek, akik véleményükkel és szabad véleménynyilvánításukkal, szólásszabadságra hivatkozva rongálhatják a közösségi életvitelt;
  • Tudomásul veszi, hogy a krumpliFace nem minden esetben foglalkozik az imént említett személyekkel, problémákkal;

A krumpliFace fenntartja magának a jogot, hogy ha tudomást szerez az alábbi cselekményekről, minden további értesítés és figyelmeztetés nélkül törölheti az említett adatot és/vagy fiókot, mennyiben a feltüntetett bármilyen adat vagy hozzászólás: burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető, közérdeket sértő , bűncselekményre felbujtó , személyek nevével visszaélő , védjegy sértő , rasszista , mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás , „és úgy általánosan a közerkölcs és a közízlés által általánosan nem elfogadott illetőleg kritizált tartalom”
A krumpliFace fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a krumpliFace összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a krumpliFace rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.
Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a krumpliFace semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a krumpliFace-en. A krumpliFace keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja / hozzájárulását kéri.
A krumpliFace fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

     Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A krumpliFace fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenő falakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

     Tartalom

Ön teljes mértékben felelõs azért a tartalomért, amit a krumpliFace - szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a krumpliFace - szolgáltatás felületén megjelenít. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által feltöltött képek tárolási helyének közvetlen elérhetőségi url-je, az Ön által ismerősnek jelölt krumpliFace tag által kivihető, és ezen url-nek a külső helyre történő belinkelésével közvetlenül kívülről is elérhetővé válik a kép a nem regisztrált és/vagy nem ismerősnek jelölt tagok számára is.
A krumpliFace automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat.
A krumpliFace mint közvetítő szolgáltató nem felelõs a továbbított információért. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a krumpliFace minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a krumpliFace minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a krumpliFace minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
A krumpliFace - szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a krumpliFace - szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
A krumpliFace számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
A krumpliFace - szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban, az oda nem illõ zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon, chaten azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"- szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a krumpliFace rendszerén kívülre.
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a krumpliFace hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

     E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a krumpliFace azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a krumpliFace kérheti, hogy a felhasználó:
- a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást vagy azt, hogy küldje el a krumpliFace részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát vagy személyazonosságát egyéb, a krumpliFace által elfogadott módon bizonyítsa.

     Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a admin@visteon.hu címen.

     Szavatosság kizárása

Ön beleegyezik abba, hogy a krumpliFace - szolgáltatást és a krumpliFace - szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a krumpliFace nem vállal és nem tartozik semmiféle felelősséggel a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban semmiféle vitát nem indít, azt teljességgel elfogadja. A Felhasználó köteles minden tõle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a krumpliFace által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

     Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a krumpliFace-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön krumpliFace - szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a krumpliFace írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

     Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak. A krumpliFace - szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

A barátok olyanok mint a krumpli. Ha megeszed õket meghalnak.